4.5 Forest Garden

An edible forest garden is a forest ecosystem related to permaculture gardening, in which a wealth of edible or otherwise usefull species is laid out. Although the principle is ancient and can be found in many cultures, it was reintroduced […]

4.5 Permacultuur

Het begrip permacultuur is geïntroduceerd door de Australische biologen Bill Mollison en David Holmgren. Aan de basis staat het ecologisch ontwerpen en onderhouden van een tuin met als doel voedselvoorziening, verbetering van de waterhuishouding en bodemecologie, productie van biobrandstof of […]

4.6 Eco-Wadi

Een wadi (Arabisch voor een droogstaande rivierbedding) is een in Nederland vaak toegepast techniek, vooral in buitenwijken met veel groene zones rond de woningen, die zorgt voor tijdelijke buffering van overvloedig regenwater. De omgeving van de wadi wordt daarmee omgevormd […]

3.2 Bat Bridge

The Vlotwateringbrug, popularly called the ‘bat bridge’, is part of the Poelzone, a new green recreational corridor with nature-friendly banks and spawning grounds for fish. Because the bridge is located on the flight path of different bat species, it was […]