6.1 biodesign

3848394098_ca6df451c7

Biodesign is een ontwerpstrategie waarmee de ontwerpers levende organismen als onlosmakelijk onderdeel van producten en gebouwen inzetten.
Een goed voorbeeld is Baubotanik waarbij het gebouwde object niet kan bestaan zonder de wilgen die de constructie verzorgen. Maar ook als groen in het ex- of interieur van gebouwen noodzakelijk zijn voor een gezond buiten of binnenklimaat is er sprake van biodesign. Dat betekent niet dat elk groen dak ook direct biodesign is. Maar al te vaak is de bijdrage van het groen op het dak slechts esthetisch interessant zonder dat het een feitelijke bijdrage levert. Op een grotere schaal is het denken in ecosysteem diensten gerelateerd aan deze ontwerpstrategie. Immers de stad maakt gebruik van diensten van een ecosysteem, zoals nabij gelegen rivierdelta of bos, om te kunnen blijven functioneren.
Groen in het interieur draagt bij tot een beter binnenklimaat. Beplanting zorgt voor een hogere luchtvochtigheid en de biomassa tempert temperatuurschommelingen. Er zijn voorbeelden van systemen waar ook vissen deel van uit maken maar meestal blijft het beperkt tot beplanting en microorganismen in het substraat. JV

plantwall_2009_home06_2_netherlands

6.1 het antropogeen

geosphere-biosphere-technosphere-1920x680

Het inzicht dat de mens de aarde op alle mogelijke manieren verandert wordt gedeeld door steeds meer denkers, ecologen en ontwerpers. Next Nature Network, is een organisatie die de relatie tussen cultuur en natuur centraal stelt om van daaruit tot nieuwe oplossingen te komen. Nieuwe technologieën (zoals genetische manipulatie, biodesign, agro-industrie en natuurbeheer) worden verkent met vaak provocerende voorstellen.

Deze houding sluit aan op en bredere beweging die cultuur en natuur niet als gescheiden entiteiten maar als eenheid beschouwt. Zo laat ecologe Emma Marris zien wat de invloed van parkmanagement is op een natuurpark zoals Craterlake (US). Nadat een kever de meest voorkomende boomsoort zwaar had aangetast is er een resistente variant geïntroduceerd. Zo zijn de heuvels daar groen gebleven. De natuur is zelfs in dit ogenschijnlijk ongerepte gebied sterk door de mens beïnvloed. Ook zij bepleit om hier bewust mee om te gaan en ons niet alleen te richten op het behoud van wat er is maar technieken, zoals die in de agricultuur zijn ontwikkeld, te verkennen.

text: JV

dutch-greenhouse-1920x680

 

more info: Next Nature Network

more info: Rambunctious Garden: Saving Nature in a Post-Wild World, Emma Marris.

 

 

6.1 club donny

thijs%20jaeger2klein
photo: Thijs Jaeger, Den Haag (CLUB DONNY nr 10)

De natuur in de stad is het centrale thema van het tijdschrift Club Donny. Het werk in het tijdschrift spreekt voor zich. Onge-edited bevraagt het de relatie tussen de gebouwde en de groeiende wereld.

text: JV

 

6.1 Svalbard Global Seed Vault

2015-03-03-zaadbank2

De Wereldzaadbank heeft als doel de zaden van (voedsel)gewassen op te slaan. Als het gewas in de buitenwereld uitsterft blijft de soort zo veilig bewaard om in de toekomst weer tot leven te kunnen worden gewekt. De zaadbank bevat inmiddels 840.000 gewassoorten. Gevestigd op het Noorse eiland Spitsbergen staat daarom ook wel bekend als de Doomsday Vault of Ark van Noach. De plek bevindt zich diep in een berg, op 130 meter boven het zeeniveau, zodat de zaden ook veilig zijn voor een zeespiegelstijging. In het verleden zijn er in oorlogsgebieden, zoals in Irak, al diverse zaadbanken verloren gaan. De afgelegen plek, de hoogte boven zeeniveau en de temperatuur die hier altijd ver onder nul is, maakt van de Svalbard Global Seed Vault een veilige kluis waarmee we de met name voor onze voedselproductie belangrijke gewassen veilig stellen.

text: JV

4.7 Landtong Rozenburg, Rotterdam

footer

Landtong Rozenburg is een 55 hectare groot natuur- en recreactiegebied midden in de havens van Rotterdam. Als een van de natuurcompensatie projecten voor de Maashaven 2 levert het een bijdrage aan het ecologisch herstel van de Rijn-Maasmonding.

Het langwerpige gebied heeft een kop, hals en romp. De kop biedt een spectaculair uitzicht over de Noordzee, de hals is een boulevard en de romp bestaat uit een parkachtig gebied. Onderdeel van dit park is nieuwe natuur waar uitgegaan wordt van natuurlijke bosontwikkeling. Spontane kieming, onderlinge concurrentie, vraat door de grote en kleine grazers, natuurlijke groei, te weinig of juist te veel water, storm en brand bepalen het beeld van het dynamische bos dat op de Landtong groeit. Ook aan de oever van het eiland ontstaat een nieuwe habitat voor watervogels die op de pieren foerageren.

text: JV.

4.6 Stadswaard Nijmegen

stadswaard

Net als in Rotterdam wordt er ook stroomopwaarts in Nederland aan stedelijke natuur gewerkt. De uiterwaarden van de Waal bij Nijmegen worden opnieuw ingericht. Om in de toekomst meer water te kunnen bergen krijgt de rivier meer ruimte. Tegelijkertijd zal het voor de bewoners van Nijmegen een stedelijk natuurgebied opleveren waar de stadsbewoner vlak bij de stad kan ontspannen en recreëren.

Behalve de overheden op landelijk, provinciaal en stedelijk niveau is ook Staatsbosbeheer betrokken bij de ontwikkeling van de Stadswaard. Door geulen te graven krijgt de Waal meer invloed op de natuur in de Stadswaard. De Waal zal door het grotere stroomgebied trager stromen waardoor het zand, klei, stukken hout, stekjes en zaden op de oevers achterlaten. Meer oever en daarmee meer gradiënten betekent meer soorten waterplanten, watervogels, vissen en andere waterdiertjes.

gebied10

text: JV

6.1 Sanctuarium

8e9f7bff-2b0e-4f56-8c2b-a667352aca82
Zeewolde (1999-2001)

Herman de vries heeft diverse sanctuaria gerealiseerd. Een sanctuarium is het inverse van een hortus conclusus. Terwijl hortus conclusus als omsloten tuin en plek is die de wilde natuur buitensluit is een sanctuarium een heiligdom of heilige plek waarin de natuur zijn gang kan gaan. De term sanctuarium is ontleent aan het engelse sanctuary wat zowel heiligdom als natuurreservaat betekent. Herman de vries heeft diverse sanctuaria gerealiseerd. In Zeewolde is de hortus conclusus een met een rozenhaag begroeide, ronde aarden wal waar de natuur haar gang kan gaan. In Münster omsluit een stenen tuinmuur de natuur. De mens wordt geacht om de natuur niet te betreden en kan hooguit door een hek of gaat in de muur de natuur te observeren. Maar leven gaat waar het gaan kan en menig sanctuarium is betreden. Kunst heeft te maken met bewustmakingsprocessen. Herman de vries wil de mens laten ervaren dat kunst niets kan toevoegen aan de natuur.

Kunstenaar: herman de vries.

bron: vvv Zeewolde

bw_01_h
Münster, 1997

4.5 Anchor park, Malmö Sweden

Large_oversigt

Het park is ingericht met verschillende biotopen die in dit deel van Zweden voorkomen. Een elsenbomen moeras, eikenbos en een zoutwaterbiotoop zijn onderdeel van de nieuwe buitenwijk B0O1van Malmö. Het park biedt de mogelijkheid in de stad over de natuur te leren en deze te ervaren.

text: JV

72bbbed4d3beaa1145bedf189520f8fe

Design: SLA, (DK)

4.2 Diervriendelijke gevel

4516869327_b58f3c87a0_b

Het gebouw van het Wereld Natuur Fonds in Zeist heeft een diervriendelijke gevel. Zo is de gevel uitgerust met speciaal ontworpen keramische gevelstenen met geïntegreerde gierzwaluwnesten. Ook heeft het een ondergronds vleermuizenverblijf. Rond het gebouw is een rijke groene omgeving ingericht met in de tuin insectenhotels tussen bloeiende bloemen en planten.

text: JV

more info: