Links

Kansen voor biodiversiteit in de stad, website van de Universiteit Wageningen.

Kansen voor biodiversiteit in de stad

 

Natuur op braakliggende grond, website van Tijdelijke Natuur (Innovatie netwerk, Ark natuurontwikkeling en bureau Stroming.

Tijdelijke natuur

 

Website van ecologen en adviseurs met informatie over soorten.

Biodivercity

 

Initiatief van ontwerpers en onderzoekers. Doel is het vertalen van ontwerp en onderzoek naar reëel projecten in Amsterdam.

Next city.nl