6.1 Baubotanik


Dr. -ing Ferdinand Ludwig IMGA, Universität Stuttgart

Wilgen zijn snelgroeiend en worden daarom gebruikt voor hagen en windschermen. Bovendien vormen wilgen een biotoop voor bijen en andere insecten. Op het IMGA van de Universität Stuttgart wordt onder leiding van Ferdinand Ludwig onderzocht in hoeverre bomen en planten constructief gebruikt kunnen worden. Zijn groene daken en gevels nog afwerking, in Baubotanik krijgen bomen en planten een constructieve functie. Het zijn dragende groene constructies zoals in dit prototype, ”Der Steg” werd in 2005 gerealiseerd. Overigens zijn er in de traditionele architectuur hier ook voorbeelden van te vinden zoals de groeiende bruggen in India.

more info: website Ferdinand Ludwig, living plant constructions