4.6 Stadswaard Nijmegen

Net als in Rotterdam wordt er ook stroomopwaarts in Nederland aan stedelijke natuur gewerkt. De uiterwaarden van de Waal bij Nijmegen worden opnieuw ingericht. Om in de toekomst meer water te kunnen bergen krijgt de rivier meer ruimte. Tegelijkertijd zal het voor de bewoners van Nijmegen een stedelijk natuurgebied opleveren waar de stadsbewoner vlak bij de stad kan ontspannen en recreëren.

Behalve de overheden op landelijk, provinciaal en stedelijk niveau is ook Staatsbosbeheer betrokken bij de ontwikkeling van de Stadswaard. Door geulen te graven krijgt de Waal meer invloed op de natuur in de Stadswaard. De Waal zal door het grotere stroomgebied trager stromen waardoor het zand, klei, stukken hout, stekjes en zaden op de oevers achterlaten. Meer oever en daarmee meer gradiënten betekent meer soorten waterplanten, watervogels, vissen en andere waterdiertjes.

Nijmegen, NL