4.7 Landtong Rozenburg, Rotterdam

Landtong Rozenburg is een 55 hectare groot natuur- en recreactiegebied midden in de havens van Rotterdam. Als een van de natuurcompensatie projecten voor de Maashaven 2 levert het een bijdrage aan het ecologisch herstel van de Rijn-Maasmonding.

Het langwerpige gebied heeft een kop, hals en romp. De kop biedt een spectaculair uitzicht over de Noordzee, de hals is een boulevard en de romp bestaat uit een parkachtig gebied. Onderdeel van dit park is nieuwe natuur waar uitgegaan wordt van natuurlijke bosontwikkeling. Spontane kieming, onderlinge concurrentie, vraat door de grote en kleine grazers, natuurlijke groei, te weinig of juist te veel water, storm en brand bepalen het beeld van het dynamische bos dat op de Landtong groeit. Ook aan de oever van het eiland ontstaat een nieuwe habitat voor watervogels die op de pieren foerageren.