4.6 Kademuren


kademuur in Rijswijk (photo: anoniem)

Kades bieden een groeimogelijkheid voor muurplanten, mossen
en algen. Dit levert een biotoop voor insecten en amfibieën. Kades
gemaakt van metselwerk met kalkrijke mortel bieden meer houvast
dan de moderne met betonmortel gemetselde kades. Om die reden wordt er geëxperimenteerd met de herintroductie van zachtere mortels.