3.3 Nest


Birdnest, two plates around a branch. Design: Remy & Veenhuizen.

Dit vogelhuis bestaat uit twee schalen die om een tak aan elkaar kunnen worden geschroefd. Het product is ontworpen om in onderontwikkelde gebieden te worden geproduceerd. Het is onderdeel van een project wat als doel heeft kinderen naar school te laten gaan zodat ook zij uiteindelijk goed toegerust het ouderlijk huis kunnen ontvliegen. more info: project Bird nest Birdhouse