4.2 Serre Alterra

DCF 1.0

Tussen drie kantoorvleugels loodrecht op een bouwdeel met laboratoria zijn twee binnentuinen aangelegd. Onverwarmd en niet mechanisch gekoeld zorgen deze serres voor een overgangsklimaat tussen het buiten en de goed geconditioneerde werkplekken in het interieur. Planten en kleine organismen in de grond en in de waterpartijen vormen een ecologisch systeem onlosmakelijk verbonden met de kantooromgeving van de werknemers van Alterra. Low tech architectuur van te openen raampartijen en Aan woordenlijst toevoegen complementeren het systeem. Als onderzoeksinstituut voor bos en natuur wordt met deze tuinen de identiteit van deze organisatie ondersteund.


photo: Behnisch Architekten