5.1 Guerrilla gardening


guerrilla gardening in Tokyo, Japan

Guerrilla gardening is een beweging waarbij burgers spontaan en in veel gevallen zonder vergunning het groen in de stad verrijken. Doormiddel van illegale beplantingsacties worden braakliggende land, schrale wegbermen of restgroen voorzien van bloemen en planten.

Aanleiding is het gebrek aan openbaar groen of het ontbreken van een eigen tuin. Soms gaat het om vormen van kleinschalige stadslandbouw, soms wordt een rijkere stadsnatuur nagestreefd. Bloeiende planten vormen een belangrijke bron van voedsel voor bijen en vele andere insecten. Guerrilla gardening maakt gebruik van zaadbommen, -granaten, -pillen en -ballonen.

more info: Guerilla gardening