4.7 Bermen

Traditioneel beheer gaat uit van een gazonachtig resultaat waarvoor tot wel twintig keer maaien per jaar nodig is. Veelvuldig kort maaien zorgt voor een arme biotoop. Mede daarom wordt steeds vaker maar zes of zelfs maar drie keer per jaar gemaaid. Afvoer van het maaisel is dan wel nodig omdat het de planten verstikt en om zo de grond arm te houden. Ingrijpender is het verarmen van de grond door het wegnemen van de toplaag en vervanging door grond met minder nutriënten. Dit zal voor een rijkere begroeiing zorgen. Inzaaien met bloeiende gewassen is een aanvullende maatregel die op langere termijn alleen werkt als biotoop, substraat en gewas op elkaar afgestemd zijn. Ook veelbelovend zijn de nog experimentele projecten waarin onderzocht wordt in hoeverre speciaal geselecteerde bermbeplanting fijnstof kan afvangen.