6.1 Biodesign

Biodesign is een ontwerpstrategie waarmee de ontwerpers levende organismen als onlosmakelijk onderdeel van producten en gebouwen inzetten.
Een goed voorbeeld is Baubotanik waarbij het gebouwde object niet kan bestaan zonder de wilgen die de constructie verzorgen. Maar ook als groen in het ex- of interieur van gebouwen noodzakelijk zijn voor een gezond buiten of binnenklimaat is er sprake van biodesign. Dat betekent niet dat elk groen dak ook direct biodesign is. Maar al te vaak is de bijdrage van het groen op het dak slechts esthetisch interessant zonder dat het een feitelijke bijdrage levert. Op een grotere schaal is het denken in ecosysteem diensten gerelateerd aan deze ontwerpstrategie. Immers de stad maakt gebruik van diensten van een ecosysteem, zoals nabij gelegen rivierdelta of bos, om te kunnen blijven functioneren.
Groen in het interieur draagt bij tot een beter binnenklimaat. Beplanting zorgt voor een hogere luchtvochtigheid en de biomassa tempert temperatuurschommelingen. Er zijn voorbeelden van systemen waar ook vissen deel van uit maken maar meestal blijft het beperkt tot beplanting en microorganismen in het substraat.

interior climate improvement