4.5 Permacultuur

Het begrip permacultuur is geïntroduceerd door de Australische biologen Bill Mollison en David Holmgren. Aan de basis staat het ecologisch ontwerpen en onderhouden van een tuin met als doel voedselvoorziening, verbetering van de waterhuishouding en bodemecologie, productie van biobrandstof of bouwmateriaal en herstel van door de mens beschadigde landschappen, of combinaties daarvan. Het gaat daarbij om het creëren van een weerbaar, gesloten en zelfvoorzienend systeem, dat in het ideale geval niet of nauwelijks onderhoud vraagt omdat het systeem ‘zelfonderhoudend’ is, of althans na verstoring gemakkelijk kan terugkeren in de oorspronkelijke stabiele toestand en dat tegelijkertijd nuttige opbrengst voor mensen oplevert.
Een belangrijk onderdeel van de filosofie is het ‘met de natuur meewerken’ in tegenstelling tot de traditionele agricultuur die in veel opzichten tegennatuurlijk werkt. Het geheel wordt als een onlosmakelijk systeem van onderling samenwerkende soorten, zowel planten als dieren, gezien. Diversiteit (in soorten en grondcondities) en circulariteit (geen afval, hergebruik) zijn belangrijke principes. Permacultuur onderscheidt zich van biologische teelt doordat het meer gebruik maakt van meerjarige planten en door het ontbreken van jaarlijkse wisselteelt en grondbewerking.