6.1 Het Antropoceen

image: Next Nature Network

Het inzicht dat de mens de aarde op alle mogelijke manieren verandert wordt gedeeld door steeds meer denkers, ecologen en ontwerpers. Next Nature Network, is een organisatie die de relatie tussen cultuur en natuur centraal stelt om van daaruit tot nieuwe oplossingen te komen. Nieuwe technologieën (zoals genetische manipulatie, biodesign, agro-industrie en natuurbeheer) worden verkent met vaak provocerende voorstellen.

Deze houding sluit aan op en bredere beweging die cultuur en natuur niet als gescheiden entiteiten maar als eenheid beschouwt. Zo laat ecologe Emma Marris zien wat de invloed van parkmanagement is op een natuurpark zoals Craterlake (US). Nadat een kever de meest voorkomende boomsoort zwaar had aangetast is er een resistente variant geïntroduceerd. Zo zijn de heuvels daar groen gebleven. De natuur is zelfs in dit ogenschijnlijk ongerepte gebied sterk door de mens beïnvloed. Ook zij bepleit om hier bewust mee om te gaan en ons niet alleen te richten op het behoud van wat er is maar technieken, zoals die in de agricultuur zijn ontwikkeld, te verkennen.

more info: Next Nature Network

more info Emma Marris.: Rambunctious Garden: Saving Nature in a Post-Wild World