4.4 De Groene Kreek

ontwerp: BEARiD, Tjerk Reijenga, Zoetermeer (photo: Ronald Schlundt Bodien)

De Groene Kreek in Zoetermeer bestaat uit vijfenzestig energiezuinige woningen rondom een waterpartij. Deze driehoekige buitenruimte is waterberging en speelvijver tegelijkertijd. De oevers zijn voorzien van natuurlijke beplanting waarbij gradiënten zorgen voor een geleidelijke overgang tussen het water en het land. Hiermee ontstaat een leefomgeving voor tal van dier- en plantsoorten.

more info: BeariD