6.1 Svalbard Global Seed Vault

De Wereldzaadbank heeft als doel de zaden van (voedsel)gewassen op te slaan. Als het gewas in de buitenwereld uitsterft blijft de soort zo veilig bewaard om in de toekomst weer tot leven te kunnen worden gewekt. De zaadbank bevat inmiddels […]

4.7 Landtong Rozenburg, Rotterdam

Landtong Rozenburg is een 55 hectare groot natuur- en recreactiegebied midden in de havens van Rotterdam. Als een van de natuurcompensatie projecten voor de Maashaven 2 levert het een bijdrage aan het ecologisch herstel van de Rijn-Maasmonding. Het langwerpige gebied […]

4.6 Stadswaard Nijmegen

Net als in Rotterdam wordt er ook stroomopwaarts in Nederland aan stedelijke natuur gewerkt. De uiterwaarden van de Waal bij Nijmegen worden opnieuw ingericht. Om in de toekomst meer water te kunnen bergen krijgt de rivier meer ruimte. Tegelijkertijd zal […]